strojné zariadenia

Projekčná a konštrukčná činnosť

 

služBy

Na základe technického zadania od zákazníka vypracujeme projekt stroja alebo celej výrobnej linky, spracujeme konštrukciu a následne vyrobíme, oživíme a namontujeme u zákaznika.

VÝROBNÉ OBLASTI

Jednoúčelové stroje
Hydraulické zdvižné plošiny
Dopravné systémy
Kompletné montážne linky
Lisy do drevárského priemyslu
Meracie zariadenia
Baliace linky
Montážne zariadenia
Inžiniering

služby

Na základe technického zadania od zákazníka vypracujeme projekt stroja alebo celej výrobnej linky, spracujeme konštrukciu a následne vyrobíme, oživíme a namontujeme u zákaznika . Špecializujeme sa na výrobu jednoúčelových zariadení podľa predstáv a požiadaviek zákazníka.

VÝROBNÉ OBLASTI

Jednoúčelové stroje
Hydraulické zdvižné plošiny
Dopravné systémy
Kompletné montážne linky
Lisy do drevárského priemyslu
Meracie zariadenia
Baliace linky
Montážne zariadenia
Inžiniering

STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL

DREVÁRSKY PRIEMYSEL

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Riadiace systémy môžu byť od jednoduchého tlačidla slúžiaceho na spustenie a zastavenie zariadenia, až po plnoautomatizované systémové riadenie. Spoľahlivosť našich výrobkov je zaručená použitím osvedčených a certifikovaných komponentov, krátke termíny, záručný a pozáručný servis.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku